top of page

אירועי ספורט עממי

להלן מועדי אירועי הספורט העממי המרכזיים לשנת 2024.
מומלץ להתקשר למארגנים מראש לאישור סופי.

 • צעדת יקנעם
  צעדת יקנעם
  יום ו׳, 08 במרץ
  Yokne'am Moshava
  08 במרץ 2024, 8:00 – 13:00
  Yokne'am Moshava, Yokne'am Moshava, Israel
  08 במרץ 2024, 8:00 – 13:00
  Yokne'am Moshava, Yokne'am Moshava, Israel
 • צעדת עמק חפר
  צעדת עמק חפר
  יום ו׳, 29 במרץ
  HaSharon
  29 במרץ 2024, 8:00 – 13:00
  HaSharon, Hefer Valley Regional Council, Israel
  29 במרץ 2024, 8:00 – 13:00
  HaSharon, Hefer Valley Regional Council, Israel
 • צעדת הגלבוע הבינלאומית
  צעדת הגלבוע הבינלאומית
  יום ו׳, 19 באפר׳
  Gidona
  19 באפר׳ 2024, 7:00 – 20 באפר׳ 2024, 14:00
  Gidona, Gidona, Israel
  19 באפר׳ 2024, 7:00 – 20 באפר׳ 2024, 14:00
  Gidona, Gidona, Israel
 • צעדת הרצל - ביער חולדה
  צעדת הרצל - ביער חולדה
  יום ו׳, 19 באפר׳
  Ramla
  19 באפר׳ 2024, 8:00 – 13:00
  Ramla, Hulda (Herzel) Forest
  19 באפר׳ 2024, 8:00 – 13:00
  Ramla, Hulda (Herzel) Forest
bottom of page